1 - 10 od 13
naslov:
Zlogonje (Ivanec) - Kapela sv. Florijana - Pozitiv - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Zlogonje (Ivanec) - Kapela sv. Florijana - Detalj kućišta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm
naslov:
Zlogonje (Ivanec) - Kapela sv. Florijana - Detalj kućišta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Zlogonje (Ivanec) - Kapela sv. Florijana - Detalj mehanizma orgulja - svirale
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm
naslov:
Zlogonje (Ivanec) - Kapela sv. Florijana - Pozitiv, total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Zlogonje (Ivanec) - Kapela Sv. Florijana - Pozitiv - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm
naslov:
Zlogonje (Ivanec) - Kapela Sv. Florijana - Detalj sviraonika - dio klavijature i ručice manubrija (lijeva strana)
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Zlogonje (Ivanec) - Kapela sv. Florijana - detalj sviraonika
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm
naslov:
Zlogonje (Ivanec) - Kapea sv. Florijana - Detalj sviraonika - dio klavijature i ručice manubrija (desna strana)
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Zlogonje (Ivanec) - Kapela sv. Florijana - Pogled s desne strane na pozitiv
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm
1 - 10 od 13