naslov:
Žminj (Rovinj) - Župna crkva Sv. Mihovila Arhanđela - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
negativ visina = 3.6 cm; negativ širina = 2.4 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Žminj (Rovinj) - Župna crkva Sv. Mihovila Arhanđela - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
negativ širina = 2.4 cm; negativ visina = 3.6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Žminj (Rovinj) - Župna crkva Sv. Mihovila Arhanđela - Sviraonik - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
negativ visina = 3.6 cm; negativ širina = 2.4 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Žminj (Rovinj) - Župna crkva Sv. Mihovila Arhanđela - Pogled sa strane na kućište orgulja
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
negativ širina = 2.4 cm; negativ visina = 3.6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Žminj (Rovinj) - Župna crkva Sv. Mihovila Arhanđela - Detalj prospekta - gornja desna zona
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
negativ visina = 3.6 cm; negativ širina = 2.4 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Žminj (Rovinj) - Župna crkva Sv. Mihovila Arhanđela - Detalj prospekta - centralna zona
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
negativ širina = 2.4 cm; negativ visina = 3.6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm