naslov:
Škamnica (Lika) – Cesta prema gradu, usred šume na podnožju
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1936.
materijali:
mjere:
negativ visina = 9 cm; negativ širina = 6 cm
lokalitet:
naslov:
Škamnica - Cesta s brinjske, sjeverne strane, prema gradu
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1936.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; negativ visina = 9 cm
lokalitet:
naslov:
Škamnica - Cesta stara podno grada, goli dio brda
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1936.
materijali:
mjere:
negativ visina = 9 cm; negativ širina = 6 cm
lokalitet:
naslov:
Škamnica - Grad, ostaci zidova
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1936.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; negativ visina = 9 cm
lokalitet: