naslov:
Vidovgrad - Grad u četverokutu, građen od tesanaca
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1922.
materijali:
mjere:
negativ visina = 12 cm; negativ širina = 9 cm
lokalitet:
naslov:
Vidovgrad - Crkvica sv. Vida, gotička; pogled na ruševinu prema moru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1922.
materijali:
mjere:
negativ širina = 9 cm; negativ visina = 12 cm