naslov:
Vinski Vrh (Donja Stubica) - Kapela Blažene Djevice Marije - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Vinski Vrh (Donja Stubica) - Kapela Blažene Djevice Marije - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm
naslov:
Vinski Vrh (Donja Stubica) - Kapela Blažene Djevice Marije - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Vinski Vrh (Donja Stubica) - Kapela Blažene Djevice Marije - Pogled na sviraonik inkorporiran u lijevu bočnu stranu orgulja
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm
naslov:
Vinski Vrh (Donja Stubica) - Kapela Blažene Djevice Marije - Pogled sa strane na začelje i desnu stranu kućišta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm