naslov:
Zir - Pećina karakteristična za onaj kraj (ploča)
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932.
materijali:
mjere:
negativ visina = 9 cm; negativ širina = 6 cm
lokalitet:
naslov:
Zir - Situacija
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1931.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 7.7 cm; pozitiv visina = 3.8 cm
lokalitet:
naslov:
Zir - Situacija
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1931.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 7.8 cm; pozitiv visina = 4.4 cm
lokalitet:
naslov:
Zir - Situacija
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1931.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 7.8 cm; pozitiv visina = 5.5 cm
lokalitet:
naslov:
Zir - Situacija
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1931.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 5.4 cm; pozitiv visina = 7.7 cm
lokalitet:
naslov:
Zir - Situacija
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1931.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 7.7 cm; pozitiv visina = 5.3 cm
lokalitet: