naslov:
Obrovac - Mlin kod pada rijeke Zrmanje u oporom kamenom krajoliku
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932. g.
materijali:
naslov:
Obrovac - Mlin kraj pada Zrmanje sa strane rijeke
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932. g.
materijali:
naslov:
Obrovac - Mlin kraj Zrmanje sa strane ceste, niže Obrovca
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932. g.
materijali: