naslov:
Pitve - Veduta sela s kamenim kućama među brdima na Hvaru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1935. g.
materijali:
lokalitet:
naslov:
Pitve - Veduta sela s kamenim kućama (lijevo crkva sv. Jakova, obnovljena 1878. g.), podno brda
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1935. g.
materijali:
lokalitet:
naslov:
Pitve - bunje usred hvarskog krajolika, na putu od Grgičevića prema pitvanskoj plaži
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1935. g.
materijali:
lokalitet: