vrijeme izrade:
1957.
vrsta građe:
materijal:
dimenzije:
negativ: širina = 6 cm; visina = 6 cm;
vrijeme izrade:
oko 1916. g.
vrsta građe:
materijal:
dimenzije:
pozitiv: širina = 16 cm; visina = 12,2 cm;
vrijeme izrade:
oko 1910. g.
vrsta građe:
materijal:
dimenzije:
pozitiv: širina = 11,8 cm; visina = 17,2 cm;

Digitalne reprodukcije građe iz Zbirke fotografske dokumentacije Ministarstva kulture i medija dostupne su za korištenje pod licencijom Creative Commons Imenovanje – Nekomercijalno (CC BY-NC).