naslov:
Krupa - Krstovi "atoski" u pravoslavnome manastiru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1925. g.
materijali:
naslov:
Krupa - Putir u pravoslavnome manastiru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1925. g.
materijali:
naslov:
Krupa - Putir s ugraviranim zapisom u pravoslavnome manastiru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1925. g.
materijali: