vrijeme izrade:
1928. g.
vrsta građe:
materijal:
dimenzije:
negativ: visina = 12 cm; širina = 9 cm;
vrijeme izrade:
oko 1910. g.
vrsta građe:
materijal:
dimenzije:
pozitiv: širina = 11,8 cm; visina = 16,8 cm;
vrijeme izrade:
1905. g.
vrsta građe:
materijal:
dimenzije:
negativ: širina = 13 cm; visina = 18 cm;
vrijeme izrade:
oko 1900. g.
vrsta građe:
materijal:
dimenzije:
pozitiv: širina = 15 cm; visina = 16,3 cm;
vrijeme izrade:
oko 1900. g.
vrsta građe:
materijal:
dimenzije:
pozitiv: širina = 16,5 cm; visina = 11,7 cm;
vrijeme izrade:
1927. g.
vrsta građe:
materijal:
dimenzije:
negativ: visina = 12 cm; širina = 9 cm;
vrijeme izrade:
1911. g.
vrsta građe:
materijal:
dimenzije:
negativ: visina = 12 cm; širina = 9 cm;
vrijeme izrade:
1870. g.
vrsta građe:
materijal:
dimenzije:
negativ: širina = 24 cm; visina = 30 cm;

Digitalne reprodukcije građe iz Zbirke fotografske dokumentacije Ministarstva kulture i medija dostupne su za korištenje pod licencijom Creative Commons Imenovanje – Nekomercijalno (CC BY-NC).